Usługi z rodzaju usług Public Relations są kierowane do wielu uczestników rynku opinii publicznej: do mediów, do świata polityki, do biznesu, do organizacji pozarządowych, klubów sportowych, ludzi świata rozrywki. Za każdym razem, dana agencja Public Relations przyjmie inną strategię komunikacji, w zależności od charakterystyki reprezentowanego podmiotu. Całość proponowanej przez firmę PR strategii będzie uwzględniać to, kim się jest, do czego się zmierza i poziom gotowości do różnego typu rozwiązań.

Autoprezentacja i PR korporacyjny

warszawskie agencje PRDobry specjalista od PR znajdzie sobie zajęcie wszędzie tam, gdzie budowanie korzystnego wizerunku jest częścią pracy. Użytecznym pojęciem jest tutaj pojęcie „autoprezentacji”. Odnosi się ono do budowania za pomocą sposobu wypowiedzi, języka wypowiedzi, sposobem ubrania, i sposobem komunikacji niewerbalnej pewnego, pożądanego wizerunku, który chcemy przedstawić wobec jakiejś grupy osób. Na tej podstawie, akademicy zajmujący się sferą Public Relations w swojej działalności uniwersyteckiej wysnuwają wniosek, że życie jest nieustannym ciągiem pewnych zachowań pijarowych. Oczywiście, jest to myśl obecna już od dawna w kulturze, między innymi w literackim motywie maski, czy w biologicznej teorii adaptacji. Autoprezentacja, w myśl tego, co robią specjaliści od Public Relations dotyczy również autoprezentacji w sensie masowym lub instytucjonalnym. Autoprezentacja w sensie instytucjonalnym wychodzi z założenia, że dana organizacja jest w stanie wyznawać jakiegoś typu zasady i jest w stanie jest skutecznie komunikować: chociażby na forum publicznym, kiedy głos zabiera przedstawiciel firmy lub w przestrzeni wirtualnej, kiedy komunikuje treści w social mediach bądź w formie wideoblogów. Warszawskie agencje PR specjalizują się w PR korporacyjnym. Poza założeniem, że firma może się komunikować, podstawą autoprezentacji w dużych organizacjach jest myśl, że można znaleźć wspólne wartości dla dużego grona ludzi, jak np. dla pracowników danej korporacji. Zadaniem agencji PR zajmującej się PR korporacyjnym jest komunikowanie tych wartości i wdrażanie strategii cementujących środowisko korporacyjne.

Zastosowanie metod PR korporacyjnego sprawdza się w dużych organizacjach o hierarchicznej strukturze, ale o podmiotowej równości, opartej na zasadzie, że wszyscy jesteśmy sobie równi. Tego typu struktura pozwala budować strategie komunikacyjną poprzez zrównanie wartości pracy wszystkich pracowników w ramach danej organizacji. PR korporacyjny jest szczególnie polecany w dużych firmach, gdzie komunikacja pomiędzy „górą”, a „dołem” jest ograniczona do przesyłania comiesięcznych wynagrodzeń.