Linie produkcyjne, w fabrykach są obsługiwane za pomocą oprogramowania komputerowego. Większość produkcji, zwłaszcza seryjnej jest oparta na schematach działania maszyn i urządzeń, które są bezpośrednio zaangażowane w tworzenie nowego produktu. Niewiele osób wie w jaki sposób odbywa się sterowanie tymi wszystkimi urządzeniami, sądząc, że odpowiedzialny jest za to sam komputer i jego oprogramowanie. Prawda oczywiście leży po środku.

Wykonywanie profesjonalnego programowania PLC

profesjonalne programowanie plcKomputery, jako urządzenia wielofunkcyjne są dość awaryjne. Mocno obciążone często się zawieszają, dlatego nie można ich używać bezpośrednio w procesach produkcyjnych. Oczywiście jest taka możliwość, ale ryzyko ponosi osoba, która jest odpowiedzialna za zaprojektowanie takiej linii produkcyjnej. W obecnych czasach przepisy zabraniają także pozostawienia kwestii bezpieczeństwa samemu komputerowi, nie może on decydować, kiedy wyłączyć jakiś układ w momencie zagrożenia, ponieważ komputer może się w tym momencie zawiesić i cały proces nie zostanie zrealizowany. Aby uniknąć takich przygód z komputerem, zostały zaprojektowane specjalne elektroniczne sterowniki, pełniące rolę centralnej jednostki sterującej w procesach technologicznych. Są one dość uniwersalne w zakresie obsługi urządzeń, dlatego na ich bazie można zaprojektować dowolny układ automatyki. Ponadto profesjonalne sterowniki PLC nie są obciążone innym zakresem czynności, poza samym sterowanie, dlatego są stosunkowo bezawaryjne. Wiele z tych urządzeń wytrzymuje nawet kilkadziesiąt lat bez żadnej awarii i jest dalej używana na innych liniach produkcyjnych. Aby taki sterownik działał, niezbędne jest odpowiednie profesjonalne programowanie PLC za pomocą dostępnych narzędzi. Podczas tego procesu określamy działanie sterownika, a przede wszystkim decydujemy o zbieraniu sygnałów wejściowych i przetwarzaniu na ich podstawie sygnałów wyjściowych. Programowanie PLC to nie jest łatwe zadanie, język programowania jest dość trudny i wymaga wcześniejszego nauczenia się go.

Za programowanie odpowiedzialni są automatycy, którzy już na studiach nabywają odpowiednią wiedzę, z zakresu programowania sterowników. To większa część ich pracy, poza samym projektowaniem układów automatyki. Można powiedzieć nawet, że jest to zwieńczenie ich pracy. Po zainstalowaniu czujników i połączeniu wszystkich przewodów trzeba w końcu jakoś zaprogramować, aby całość mogła funkcjonować jako jeden wspólny system. Również kwestie bezpieczeństwa mogą być realizowane poprzez PLC, z tym, że nie jest to do końca wskazane, ponieważ istnieją lepsze systemy.