Jednym z najczęściej spotykanych rodzajów tłumaczy jest tłumacz przysięgły. Jest to rodzaj zawodu, który jest ściśle realizowany w ramach certyfikacji państwowej oraz zawód zaufania publicznego. Status prawny zawodu tłumacza przysięgłego reguluje ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 27 stycznia 2005 roku. Przyjęło się również, że tłumacz przysięgły jest przedstawicielem tzw. wolnego zawodu.

Zostań tłumaczem przysięgłym

tłumaczenia przysięgłe w WarszawiePosiadanie statusu wolnego zawodu to stwierdzenie faktu, że przedstawiciele danego zawodu zwyczajowo pracują w oparciu o prowadzenie własnej działalności gospodarczej, co ma wiązać się z nich niezależnością. Posiadanie statusu wolnego zawodu, w dzisiejszych czasach, poza oczywistymi plusami i minusami prowadzenia własnej działalności w Polsce, ma znaczenie głównie dla banków. Osobom ze statusem wolnego zawodu jest łatwiej uzyskać kredyt, sposoby dokumentacyjne są mniej restrykcyjne niż sposoby dokumentowania dochodu w przypadku innych zawodów, a także przeznaczone dla nich oferty kredytowe są zazwyczaj bardziej korzystne pod względem cenowym od tych przeznaczonych do standardowego modelu sprzedaży. Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce musisz być obywatelem polskim, albo obywatelem innego kraju, który może w zgodzie z prawem Unii Europejskiej podjąć pracę na jej terenie. Musisz być pełnoletni, mieć pełną zdolność do czynności prawnych, ukończyć studia wyższe (na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) oraz zdać egzamin, który obejmuje część pisemną i mówioną. Część pisemna dotyczy przekładu danego tekstu z języka polskiego na język obcy i z języka obcego na język polski. Część mówiona przewiduje tłumaczenie konsekutywne z języka polskiego na język obcy oraz tłumaczenia a vista z języka obcego na język polski. Każdy tłumacz przysięgły zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Od tej pory można zaczynać swoje tłumaczenia przysięgłe W Warszawie znajduje się siedzibę Ministerstwa Sprawiedliwości i właśnie w tym mieście dokonuje się wszelkich formalności skarbowo- administracyjnych i zdaje się powyższy egzamin.

Posiadanie statusu tłumacza przysięgłego łączy się z możliwością odpłatnego tłumaczenie tekstów, które poświadcza się swoją pieczęcią. Tego typu tłumaczenia są akceptowane i nie podlegają weryfikacji w instytucjach publicznych, bankach i wszędzie, gdzie wymagane jest tłumaczenie jakichś dokumentów. Posiadanie statusu tłumacza przysięgłego pozawala również na odpłatną współpracę z polskimi sądami i organami ścigania.