Coraz większe zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie wymusza rozwój istniejących technologii oraz ścieżek poszukiwania alternatywnych metod. Obecnie jednostki wytwórcze krajów rozwijających się pracują na granicy swoich osiągów. W związku z tym często istnieje potrzeba importu energii elektrycznej z innych krajów. Nie inaczej ma się sprawa w przypadku miast. Dobrym przykładem może być tutaj chociażby Lublin, który ostatnimi czasy spore środki inwestuje w alternatywne źródła energii takie jak chociażby fotowoltaika.

Ekologia warunkuje rozwój generacji rozproszonej

ekologiczne instalacje fotowoltaiczne - lublinBez tych inwestycji w Lublinie czasami dochodziło do sytuacji, w których lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną mogło być pokryte jedynie dzięki uruchomieniu dodatkowych jednostek wytwórczych w pobliskich miastach. W przypadkach, gdy zapotrzebowanie w znacznym stopniu przekracza ilość mocy dostępnej w sieci energetycznej najczęściej uruchamiane są dodatkowe elektrownie czy ich bloki. Najpopularniejszym typem takich instalacji są elektrownie szczytowo-pompowe, które dostarczają dodatkowej mocy mieszkańcom Lublina w okresie jej większego zapotrzebowania. W celu uniezależnienia się od scentralizowanego sposobu dystrybucji i wytwarzania energii jakim są elektrownie, w Lublinie coraz częściej instalowane są źródła alternatywne. Warto wspomnieć, że ekologiczne instalacje fotowoltaiczne – lublin zwiększają niezależność tego miasta od scentralizowanej sieci wytwórczej. Dzięki rozpowszechnianiu się instalacji fotowoltaicznych możliwym staje się generacja w modelu rozproszonym. Sytuacja ta jest korzystna szczególnie w przypadku odbiorców indywidualnych, którzy nie mają zbyt dużego zapotrzebowania na moc. W takim przypadku często wystarczy kilka paneli fotowoltaicznych ułożonych na dachu domu w Lublinie żeby być niezależnym od dostaw energii z sieci. W przypadku dużych zakładów przemysłowych sytuacja się komplikuje. Przedsiębiorstwa te bardzo często potrzebują dużych ilości energii do swojego prawidłowego funkcjonowania. Instalacje odnawialnych źródeł energii bazujące na pompach ciepła czy panelach fotowoltaicznych nie są w tym przypadku wystarczające.

Instalacje hybrydowe, które mogą połączyć kilka źródeł generacji rozproszonej mogą jednak w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie chwilowe na energię co sprawia, że w przypadku awarii zakład taki może funkcjonować jeszcze przez pewien okres lub zmniejszyć moce przerobowe co zapewni jego ciągłe funkcjonowanie. Warto dodać, że ekologia na terenie Lublina jest wyjątkowo ceniona. Właśnie dlatego władze miasta podjęły decyzję o uruchomieniu kilku programów operacyjnych, które mają zapewnić dodatkowe środki na zakup in montaż paneli fotowoltaicznych. Wszystko to sprawia, że w przyszłości fotowoltaika może stać się jednym z głównych źródeł zaopatrujących mieszkańców Lublina w energię elektryczną.