Każdego dnia w wielu przedsiębiorstwach, ale i gospodarstwach domowych powstają niebezpieczne odpady. Zgodnie z definicją to produkt uboczny działalności gospodarczej lub bytowej człowieka, który jest bezużyteczny, ale też niebezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska (powietrza, wody, gleby). Ustawa o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z 14 grudnia 2012 roku określa zasady ich unieszkodliwiania. To nakłada na poszczególnych producentów pewne obowiązki, jak również wymaga nawiązania współpracy z firmami specjalizującymi się w utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Co to są odpady niebezpieczne i jak się je unieszkodliwia?

utylizacja odpadów niebezpiecznychWydawać by się mogło, że odpady niebezpieczne to wyłącznie te śmieci, jakie generowane są w wielkich fabrykach. Nic bardziej mylnego. My w swoich gospodarstwach domowych również wytwarzamy ich całe mnóstwo. Zdarza się, że nie wiemy, jak z nimi postępować, a nieświadomi wyrzucamy je w nieodpowiednie miejsca. W taki sposób niszczymy środowisko naturalne, a tym samym zagrażamy sobie i przyszłym pokoleniom. Utylizacja odpadów niebezpiecznych jest zatem zagadnieniem niezwykle istotnym, podlegającym surowym przepisom. A co uznaje się za odpad niebezpieczny? To m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (tzw. elektroodpady), puste kartridże i tonery, przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek, resztki farb, lakierów, klejów, żywic, rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam. Wszystkie one powinny być właściwie gromadzone oraz utylizowane przez specjalistyczne firmy. W wielu miejscach są punkty zbiórki tego rodzaju śmieci, np. w aptekach stoją pojemniki na przeterminowane leki. Bardzo niebezpieczne dla ludzi i środowiska elektrośmieci należy wywozić do punktu ZSEE (Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego), które działają w większości większych miast. Warto też wiedzieć, że sprzedawcy w sklepach z AGD i RTV są ustawowo zobowiązani do przyjęcia od nas starego sprzętu w zamian za nowy (wymiana w stosunku 1:1). Jest to niemożliwe tylko wówczas, gdy elektroodpad stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.

Wiele firm zajmujących się utylizacją odpadów niebezpiecznych prowadzi też działania informacyjne, np. na stronie internetowej firmy. Włącza się też często w działania prośrodowiskowe, np. wymieniając zużyty sprzęt elektroniczny na sadzonki roślin. Takie działania mają wypromować ideę prawidłowej gospodarki odpadami, zwłaszcza tymi najbardziej niebezpiecznymi. Wiele osób bowiem nadal nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, a to jest ogromne i dotyczy nie tylko samego środowiska, ale nas samych.