Przedszkole jest miejscem rozwoju dziecka, jednym z wyznaczników rozwoju jest mowa. Nauka mówienia  to proces polegający na stopniowym wykształceniu umiejętności mowy u dziecka i trwa on do ok. 7 roku życia. Po 7 roku życia dziecko powinno poprawnie wypowiadać już wszystkie głoski szumiące,syczące. Mowa stanowi podstawę rozwoju osobowości dziecka i prawidłowego przebiegu procesów myślowych. Czuwanie nad tym  jest ważnym zadaniem rodziny, a później przedszkola oraz szkoły.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

cieszący się zaufaniem logopeda dziecięcy gdańskJestem dyrektorem prywatnego przedszkola. Dzieci w naszym przedszkolu objęte są zajęciami z logopedą. Zajęcia prowadzi cieszący się zaufaniem logopeda dziecięcy gdańsk to miejsce gdzie znajduje się jego gabinet, w którym przyjmuje również dorosłych z problemem wymowy itp. Przeprowadziliśmy w przedszkolu przesiewowe badanie mowy. W efekcie tego badania na zajęcia logopedyczne zostały zakwalifikowane dzieci, które miały trudności w komunikacji werbalnej i rozumieniu mowy, wady wymowy, zaburzenia płynności mówienia. Dzieci uczestniczą teraz w terapii raz w tygodniu, indywidualnie lub w grupie 2-3 osobowej. Oprócz terapii logopedycznej, którą objęte są dzieci z zaburzeniami i wadami mowy, wszystkie dzieci przedszkolne korzystają z  grupowych zabaw logopedycznych. Są to zajęcia profilaktyczne a tematy zabaw są dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci w poszczególnych grupach. Efektem tych zajęć  jest zawsze dużo radości, zabawy oraz ćwiczeń na percepcję słuchową, koordynację ruchową i sprawność manualną oraz oddychanie. Logopeda, który prowadzi zajęcia w naszym przedszkolu ma wieloletnie doświadczenie, jest bardzo komunikatywny a co najważniejsze wzbudza zaufanie wśród dzieci. Terapia logopedyczna to wszystkie te zajęcia, które mają na celu skorygowanie nieprawidłowości w porozumiewaniu się. Mowa jest podstawą naszego komunikowania się i zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie. Moim zdaniem ważne jest żeby dobrze komunikować się od najmłodszych lat. Mowa ma wpływ na rozwój poznawczy, emocjonalny.

Z moich obserwacji wynika, że wizyta u logopedy to dopiero początek drogi, gdyż efektywność terapii jest możliwa tylko przy współpracy logopedy z rodzicami, oraz poprzez  systematyczne wykonywanie ćwiczeń. Staram się żeby moi podopieczni w przedszkolu ćwiczyli z wychowawcą, gdy jest taka możliwość. Należy pamiętać, że wady wymowy i trudności w komunikacji są przyczyną problemów w nauce i narażają dzieci na kompleksy oraz niskie poczucie własnej wartości.