Najważniejszym dobrem dla człowieka jest jego zdrowie. Dlatego też od chwili narodzin do samej śmierci robimy wszystko aby nam dobrze służyło. Początkowo robią to nasi rodzice czy opiekunowie z upływem lat sami staramy się odpowiednio dbać o swoje samopoczucie.  Zgłaszamy się systematycznie na wyznaczone konsultacje specjalistyczne, wykonujemy zlecone badania, poddajemy się różnego rodzaju terapiom i zabiegom medycznym. Bierzemy udział w projektach mających na celu wykonywanie badan przesiewowych w celu wczesnej diagnostyki poważnych schorzeń.

Zabiegi medycyny chińskiej

skuteczna medycyna chińska w krakowieWspółczesna medycyna konwencjonalna stoi na bardzo wysokim poziomie, ale nie krytykuje innych metod leczniczych. Wręcz przeciwnie, stara się z nimi współpracować i wzajemnie uzupełniać. Jedną z takich metod budzących wiele zainteresowania i emocji jest medycyna chińska. Jako alternatywna gałąź medycyny nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i możemy z niej skorzystać tylko w prywatnych gabinetach i poradniach. W związku z dużym zainteresowaniem bardzo wiele takich placówek otwiera się na terenie całego kraju. Szczególnie polecana jest skuteczna medycyna chińska w Krakowie posiadająca już rzesze wiernych i oddanych pacjentów. Medycyna ta nie jest oparta na wiedzy naukowej. Jej głównym założeniem jest energia witalna ciała którą każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu posiada ale nie każdy potrafi ją właściwie wykorzystać. Medycy chińscy postrzegają zdrowie jako rodzaj harmonii pomiędzy jednostką a światem zewnętrznym i to stanowi meritum ich wiedzy. Chorobę odbierają jako rodzaj dysharmonii i starają się ją zwalczyć dobrą energią. Wszelkie objawy chorobowe dostrzegają poprzez pomiar pulsu, oglądanie języka, gałek ocznych i skóry. Analizują przebieg snu pacjenta oraz sposób odżywiania i styl życia. Po wstępnej analizie stawiają diagnozę i zlecają niezbędne leczenie. Przede wszystkim jest to ziołolecznictwo, akupunktura, masaże i dieta. Wszystko zgodne z natura. Cała terapia odbywa się pod kontrolą wykwalifikowanych specjalistów medycyny chińskiej.

Według medycyny chińskiej bardzo ważnym elementem terapii jest gimnastyka i aktywność fizyczna dlatego też tak dużą popularnością cieszy się Tai – chi. Gimnastyka ta polega na wykonywaniu  płynnych ruchów ciałem w czasie których następuje przepływ dobrej energii i kumulowanie się sił witalnych. Z gimnastyki tej możemy korzystać w każdym większym mieście, prowadza ja najczęściej w domach kultury i tym podobnych instytucjach wykwalifikowani instruktorzy. Osoby z niej korzystające cieszą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.