Niekonwencjonalne metody leczenia

Najważniejszym dobrem dla człowieka jest jego zdrowie. Dlatego też od chwili narodzin do samej śmierci robimy wszystko aby nam dobrze służyło. Początkowo robią to nasi rodzice czy opiekunowie z upływem lat sami staramy się odpowiednio dbać o swoje samopoczucie.  Zgłaszamy się systematycznie na wyznaczone konsultacje specjalistyczne, wykonujemy zlecone badania, poddajemy się różnego rodzaju terapiom i zabiegom medycznym. Bierzemy udział w projektach mających na celu wykonywanie badan przesiewowych w celu wczesnej diagnostyki poważnych schorzeń.

Zabiegi medycyny chińskiej

skuteczna medycyna chińska w krakowieWspółczesna medycyna konwencjonalna stoi na bardzo wysokim poziomie, ale nie krytykuje innych metod leczniczych. Wręcz przeciwnie, stara się z nimi współpracować i wzajemnie uzupełniać. Jedną z takich metod budzących wiele zainteresowania i emocji jest medycyna chińska. Jako alternatywna gałąź medycyny nie jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia i możemy z niej skorzystać tylko w prywatnych gabinetach i poradniach. W związku z dużym zainteresowaniem bardzo wiele takich placówek otwiera się na terenie całego kraju. Szczególnie polecana jest skuteczna medycyna chińska w Krakowie posiadająca już rzesze wiernych i oddanych pacjentów. Medycyna ta nie jest oparta na wiedzy naukowej. Jej głównym założeniem jest energia witalna ciała którą każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu posiada ale nie każdy potrafi ją właściwie wykorzystać. Medycy chińscy postrzegają zdrowie jako rodzaj harmonii pomiędzy jednostką a światem zewnętrznym i to stanowi meritum ich wiedzy. Chorobę odbierają jako rodzaj dysharmonii i starają się ją zwalczyć dobrą energią. Wszelkie objawy chorobowe dostrzegają poprzez pomiar pulsu, oglądanie języka, gałek ocznych i skóry. Analizują przebieg snu pacjenta oraz sposób odżywiania i styl życia. Po wstępnej analizie stawiają diagnozę i zlecają niezbędne leczenie. Przede wszystkim jest to ziołolecznictwo, akupunktura, masaże i dieta. Wszystko zgodne z natura. Cała terapia odbywa się pod kontrolą wykwalifikowanych specjalistów medycyny chińskiej.

Według medycyny chińskiej bardzo ważnym elementem terapii jest gimnastyka i aktywność fizyczna dlatego też tak dużą popularnością cieszy się Tai – chi. Gimnastyka ta polega na wykonywaniu  płynnych ruchów ciałem w czasie których następuje przepływ dobrej energii i kumulowanie się sił witalnych. Z gimnastyki tej możemy korzystać w każdym większym mieście, prowadza ja najczęściej w domach kultury i tym podobnych instytucjach wykwalifikowani instruktorzy. Osoby z niej korzystające cieszą się dobrym zdrowiem i samopoczuciem.