Eksperci od zabezpieczeń przeciwpożarowych działają zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezwykle istotne jest sprawdzenie wszystkich dróg ewakuacyjnych w budynku, dla ludzi oraz na zewnątrz, dróg dojazdowych do obiektów. Duże znaczenie mają ekspertyzy ppoż wykonywane dla obiektów handlowych. W wielkomiejskich galeriach istnieje wiele potencjalnych źródeł do zaprószenia ognia. Dlatego w obiektach handlowych, centrach usługowych, działa zintegrowany system wczesnego wykrywania dymu i ognia w budynku.

Eksperci od pożarnictwa i ochrony budynków przed ogniem

ekspertyza ppoż obiektówEkspertyza obiektów budowlanych, a w szczególności galerii handlowych i centrów usługowych, wymaga doświadczenia i precyzji od osoby przeprowadzającej kontrolę. Zgodna z prawem ekspertyza ppoż obiektów handlowych składa się z kilku części. Pierwszym elementem jest wizja lokalna i opis istniejących w budynku zabezpieczeń. Specjalista od kwestii pożarowych sprawdza drogi ewakuacyjne dla ludzi i drogi wyjazdu dla aut. Równie ważne jest miejsce potencjalnego dojazdu wozu strażackiego i pojazdów służb ratunkowych. Także prawidłowe oznaczenia i schematy ewakuacji pomagają zachować spokój w razie potencjalnego niebezpieczeństwa. W ekspertyzie na wypadek pożaru określane są wszystkie elementy systemu ogniowego. Są to czujniki dymu i gazu, monitoring temperatury, kurtyny dymne i spryskiwacze. Podczas wizji w obiekcie, ekspert sprawdza działanie całego systemu zabezpieczeń ppoż. Każdy, kto oddaje do użytku nowy obiekt budowlany, musi przejść tego typu kontrolę. Podobnie jest podczas modernizacji, rozbudowy, gruntownej przebudowy i znaczącej zmiany użytkowania obiektu. Operaty i ekspertyzy ppoż mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obiektów, które służą ludziom. W szczególności obiekty handlowe i centra usługowe poddawane są rygorystycznym kontrolom. To sprawia, że ludzie korzystający codziennie ze sklepów wielkopowierzchniowych, mogą się czuć w nich wyjątkowo bezpiecznie i komfortowo. To właśnie gwarantuje dokładna ekspertyza ppoż.

Każdy budynek użyteczności publicznej, oddawany do użytku, powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ekspertyza z zakresu zabezpieczeń ppoż ma na celu określenie, czy wszystkie systemy powiadamiania i reagowania na potencjalny pożar, działają. Podczas wizji w terenie lub w budynku, ekspert pożarnictwa sprawdza funkcjonowanie zabezpieczeń ogniowych. Końcowym etapem jest sporządzenie precyzyjnego operatu, czyli dokładnej analizy bezpieczeństwa ogniowego danego obiektu budowlanego.