W przypadku obiektów przemysłowych bardzo ważnym i istotnym zagadnieniem jest optymalizacja zużycia mediów energetycznych. Mowa tutaj o energii elektrycznej oraz cieplnej. Jest to spowodowane rosnącymi kosztami ich zakupu oraz rosnącym zanieczyszczeniem środowiska. Obecnie bowiem większość energii jest pozyskiwana w trakcie procesu spalania paliw konwencjonalnych co negatywnie oddziałuje na atmosferę. W związku z tym poszukiwane są alternatywne sposoby wytwarzania oraz metody optymalizacji zużycia.

Jak określić jakość energii elektrycznej?

pomiary jakości prąduW tym celu należy przede wszystkim określić stan początkowy, który pozwoli dopiero oszacować potencjalne działania do podjęcia. W większości przypadków przeprowadzane są audyty wewnętrzne i zewnętrze to umożliwiające. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie działań mających wpływ na dalsze analizy. Ważne są między innymi pomiary jakości prądu, które pozwalają określić czy park maszynowy wymaga konserwacji oraz serwisu i jeśli tak to w jakim stopniu. Dzięki analizatorom sieci możliwe jest bowiem sprawdzenie współczynnika zawartości harmonicznych w prądzie. Jeśli jest on zbyt wysoki należy rozpocząć poszukiwania sprzętu czy maszyny generującej nadmierne zaburzenia. Jakość energii ma bowiem bardzo ważne znaczenie jeśli chodzi o poprawną pracę urządzeń podpiętych do sieci. Oprócz wcześniej wspomnianych harmonicznych sprawdzane są również zapady czy zaniki napięcia czy współczynniki mocy dla poszczególnych faz. W mniejszych zakładach przeważnie stosowane są analizatory jednofazowe. Z kolei w dużych zakładach, gdzie do sieci podłączone są często maszyny pobierające moc rzędy kW stosuje się analizatory trójfazowe. Niewątpliwą zaletą tych urządzeń jest nie tylko możliwość wykonywania pomiaru w czasie rzeczywistym lecz również rejestracja wyników oraz ich przesył we wskazane miejsce. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za ciągłość procesu mają podgląd na parametry sieci praktycznie z dowolnego miejsca w zakładzie.

Miernictwo elektryczne pełni ważną i istotną rolę. Często na podstawie analizy wyników podejmowane są dalsze kroki co do inwestycji zarówno w modernizację jak i wymianę parku maszynowego. W przypadku silników oznacza to ich przezwajanie lub wymianę na nowszy model. Każde urządzenie czy maszyna ma inny profil prądowy. Właśnie dlatego tak ważnym jest żeby kontrolować wszelkie anomalie i zapobiegać w miarę możliwości ich ponownemu pojawieniu się. W tym celu należy wykorzystywać nowoczesne sprzęty pomiarowe, które umożliwiają zapisywanie wielu różnych wartości poszczególnych wielkości fizycznych.