Psychoterapia w dzisiejszych czasach przybiera formę autopsychoterapii. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ wszelkie techniki psychoterapeutyczne, których źródło znajduje się w filozofii życia Dalekiego Wschodu polega na samodzielnym rozwikływaniu zagadek własnej psychiki i własnego ja. Techniki medytacji i autopoznania opierają się na wielogodzinnych ćwiczeniach, które mają na celu wyciszenie, diagnozę swoich problemów, próbę poradzenie sobie z nimi i w konsekwencji samopoznanie.

Dlaczego właśnie mindfulness?

profesjonalny kurs mindfulness w warszawiePodstawą psychoterapii opartej na mindfulness jest medytacja. Piszę tutaj o psychoterapii również w kontekście samodoskonalenia lub doskonalenia grupowa. Dzisiejsza psychoterapia dotyczy wszelkiej działalności mającej nie tylko radzić sobie z zaburzeniami osobowościowymi i psychicznymi, ale również podnosić za pomocą metod psychoterapeutycznych swoją wydajność i umiejętności, przydatne w życiu codziennym. Stąd kursy mindfulness są prowadzone w wielu korporacjach, które skupiają się w bardzo mocny sposób na podnoszeniu jakości swojej pracy. Trening uważności jest jedną z głównych funkcji mindfulness i sprowadza się w bardzo dużej mierze do pracy nad swoją koncentracją, nad umiejętności odsuwania od siebie myśli nieprzydatnych. Ma to pozytywny wpływ nie tylko ze względu na zwiększenie swojej wydajności w pracy, ale również pomaga we wszelkich procesach związanych z nauką, gdzie pozwala nam zapanować nad swoimi myślami i kierunkować je w określony sposób i w określonym kierunku. Jest to również przydatna umiejętność w codziennym życiu. Osoby propagujące mindfulness zwracają uwagę na to, że jest to doskonały sposób na radzenie sobie ze swoim własnym życiem, na koncentrowaniu się na byciu tu i teraz, na przeżywaniu każdej chwili w 100 procentach. Profesjonalny kurs mindfulness w Warszawie pozwala nam na zapoznanie się z podstawami treningu uważności opartymi o medytację i zapoznanie się z informacjami teoretycznymi i praktycznymi, które pozwolą nam samodzielnie rozwijać swoje umiejętności związane głównie z inteligencją emocjonalną pomyślaną jako połączenie sfery poznawczej i behawioralnej.

Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o mindfulness możemy zdobyć podczas specjalistycznego kursu, który w konsekwencji, jeżeli posiadamy wykształcenie psychologiczne, może nam pozwolić nie tylko na samodzielne praktykowanie mindfulness, ale również na zarażanie innych sympatią do tej wyjątkowej metody psychoterapeutycznej. Kursy mindfulness są dobrym narzędziem dla kształtowania samoświadomości własnych ograniczeń i możliwości.