Każdy zawód ma swoje dobre i złe strony. Wykonywane zadania mają różny stopień trudności, różną wartość i ceną zlecenia. Wszystkie są tak samo potrzebne i niezbędne, a do ich wykonywania należy mieć odpowiednie predyspozycje i przygotowanie. Zawód kierowcy to jedno z trudniejszych o bardziej odpowiedzialnych zleceń. Nie każdy nadaje się do tego typu pracy. Szczególnie jeśli chodzi o pracę kierowcy zawodowego w transporcie międzynarodowym. Duża odpowiedzialność, możliwość liczenia tylko na własne siły i możliwości.

Profesjonalne rozliczenia milog

milog - rozliczanieKierowcy ci najczęściej większość życia spędzają poza domem, ich praca wymaga ciągłego przemieszczania się pomiędzy jednym punktem a drugim. Z daleka od rodziny, często skazani tylko na siebie w chwili wystąpienia jakieś awarii czy problemów powinni przynajmniej być godziwie wynagradzani. Jeszcze do niedawna nasi rodacy pomimo wykonywania takiej samej pracy byli o wiele gorzej wynagradzania niż ich koledzy pracujący w firmach zagranicznych. Zmieniła to ustawa wprowadzona pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego roku dotycząca płacy minimalnej dla kierowcy tak zwany milog. Ustawa ta została wprowadzone przez władze niemieckie ale dotyczy wszystkich kierowców i transportów odbywających się na terenie Niemiec. Mówi ona o tym, że każdy  kierowca bez względu na narodowość i pochodzenie znajdujący się na terenie Niemiec ma prawo do wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej wynoszącej około dziewięciu euro brutto na godzinę. Ustawa dotyczy wszystkich rodzajów przewozów. Obowiązkiem każdego właściciela firmy transportowej jest stosowanie się do milog – rozliczanie stawek godzinowych zgodnie z faktycznym stanem spoczywa na spedytorach i księgowości. Dzięki tej ustawie kierowcy pracujący w ruchu międzynarodowym mają mniej więcej wyrównane zarobki a ich praca jest traktowana na takich samych zasadach. Sprawia to, że są bardziej zmobilizowani i chętni do pracy. W chwili obecnej transport kołowy pełni bardzo ważna rolę ponieważ dzięki niemu możemy przewieźć każdy rodzaj towaru szybko i bezpiecznie w dowolne miejsce.

Kierowca to osoba która nie tylko prowadzi pojazd ale również odpowiada za jego stan techniczny oraz za przewożone przez siebie mienie. Jest to bardzo duża odpowiedzialność dlatego stworzono tyle przepisów które ją regulują. Aby znalazły one odzwierciedlenie w codziennym życiu należało powołać odpowiednie służby do kontroli wywiązywania się z nich przez kierowców oraz ich pracodawców. A wszystko to po to, abyśmy wszyscy mogli bezpiecznie poruszać się po naszych drogach.