Alkoholizm ma podłoże psychiczne i stanowi bardzo częsty problem społeczny. Może pojawić się w każdym środowisku, bez względu na status materialny, wykształcenie oraz grupę wiekową. Leczenie alkoholizmu nie należy do najprostszych terapii i wymaga bardzo dużo zaangażowania od osoby chorej oraz bliskiego otoczenia. Uzależnienie od alkoholizmu jest chorobą polegającą na nadmiernym spożywaniu alkoholu, który doprowadza do zaburzenia czynności organizmu, a także wpływa na psychikę człowieka.Zaliczany jest do chorób o charakterze psychosomatycznym i wymaga leczenia farmakologicznego oraz w kontekście psychicznym.

Skuteczne terapie leczenia alkoholizmu

leczenie alkoholizmu w ŁodziChory uzależniony jest od alkoholu zarówno fizycznie jak i psychicznie. Organizm przyzwyczajony do przyjmowanie określonej dawki i substancji psychoaktywnej, bardzo szybko przyzwyczaja się i domaga coraz większej ilość. W konsekwencji nadmierne spożywanie alkoholu wyniszcza organizm, zaburza codzienne funkcjonowanie w środowisku i w rodzinie, a często prowadzi do problemów materialnych i mieszkaniowych. Dlatego istotą jest poddanie chorego odpowiedniej terapii. Skuteczne leczenie alkoholizmu w Łodzi odbywa się w wielu ośrodkach zamkniętych oraz dziennych grupach wsparcia, umożliwiających wyjście z nałogu. Procesy związane z leczeniem są długotrwałe i wymagają samoświadomości osoby uzależnionej. Wyjście z nałogu polega na całkowitym przestaniu spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, podjęciu detoksykacji i leczenia organizmu z chorób towarzyszących i wywołanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. Poza terapią farmakologiczną i detoksykacją, stosuje się także współistniejące terapie psychologiczne pomagające uporać się z problemem nadużywanie alkoholu. Terapeuci pomagają uporać się z konsekwencjami nałogu związanymi często ze stratą rodziny i pracy. Pokazują w jaki sposób odizolować się od złego wpływu środowiska nadużywającą alkohol, a także skutecznego funkcjonowania w rodzinie i w środowisku społecznym.

Psychoterapia uzależniona jest od stopnia uzależnienia oraz postępów związanych z procesem detoksykacji.W trakcie trwania terapii uzależniona osoba korzysta także z licznych grup wsparcia. Celem terapii jest przede wszystkim powrót do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nabycie kompetencji utrwalających życie w trzeźwości oraz uporządkowanie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Najbardziej skutecznymi terapiami jest połączenie psychoedukacji, grupowej terapii oraz indywidualnych spotkań z psychoterapeutą. Rezultatem są trwałe i głębokie zmiany we wszystkich sferach funkcjonowania osoby uzależnionej.