W Polsce przybywa osób, które nadużywają alkohol. Właściwie trudno jednoznacznie ocenić, kiedy kończy się bezpieczne picie, a kiedy zaczyna uzależnienie. Alkoholicy najczęściej nie zdają sobie sprawy ze swojego problemu. Swoje picie tłumaczą rozmaitymi okolicznościami i problemami życiowymi.

Gdzie można udać się na odwyk alkoholowy?

ośrodek odwykowy dla alkoholikówSpecjaliści są zdania, że alkoholizm powoduje dotkliwe problemy zdrowotne i społeczne. Wiele osób trwa w nałogu przez co najmniej kilkanaście lat lat. Uzależnienie nie rozwija się z dnia na dzień, lecz proces ten jest długotrwały i złożony. Uświadomienie sobie skali problemu wymaga czasu. Profesjonalna terapia uzależnień obejmuje zarówno opiekę lekarską, jak i psychologiczną. Pacjenci uczestniczą w indywidualnych spotkaniach z terapeutą oraz w grupach wsparcia złożonych z innych osób uzależnionych. Wbrew pozorom pełna motywacja do leczenia i świadomość swojego problemu nie jest warunkiem koniecznym do podjęcia terapii. Uznanie własnej bezradności wobec alkoholu jest pierwszym krokiem niezbędnym do utrzymania trzeźwości. Na to jednak potrzeba czasu. Jeśli od dłuższego czasu my albo ktoś nam bliski zmagamy się z uzależnieniem od substancji odurzających to  ośrodek odwykowy dla alkoholików okazuje się być jedynym ratunkiem. W ośrodkach tego rodzaju pracują certyfikowani terapeuci uzależnień. Pacjenci mogą liczyć także na profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską. Ośrodki odwykowe nakładają na uczestników terapii pewien rygor. Przede wszytkim, żeby rozpocząć leczenie, trzeba zachować pełną trzeźwość. Nie można na teren ośrodka wnosić żadnych środków odurzających. Trzeba punktualnie stawiać się na zajęciach i spotkaniach z terapeutą. W niektórych ośrodkach osoby uzależnione wykonują proste prace porządkowe. Zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie doświadczonej i profesjonalnej kadry medycznej. Podczas terapii chory uczy się panować nad swoimi emocjami, uczestniczy w treningach relaksacyjnych oraz rozmawia z innymi pacjentami, którzy przeszli podobną drogę i mają takie same doświadczenia życiowe. Leczenie uzależnienia daje szansę na życie w trzeźwości. Jest o co walczyć.

Nie ulega wątpliwości, ze nadużywanie alkoholu prowadzi do konsekwencji zdrowotnych. Nie każdy zdaje sobie jednak z tego sprawę. Przede wszytkim częste picie napojów wysokoprocentowych zwiększa ryzyko uzależnienia. Alkoholizm jest choroba, którą można z powodzeniem leczyć. W Polsce obecnie brakuje polecanych ośrodków odwykowych z prawdziwego zdarzenia, które oferują nowoczesną terapię.