Dzięki informacją, które znajdujemy w prasie, czy na stronach internetowych bardzo często dowiadujemy się, iż za udział w wypadku komunikacyjnym przysługuje nam odszkodowanie z polisy OC sprawcy szkody. Urazy, których doznajemy podczas wypadków mogą nie być niebezpieczne, ale może zdarzyć się sytuacja, że nasze obrażenia są bardzo poważne i czeka nas długi proces leczenia. Wówczas naszą sprawę warto oddać w ręce kancelarii zajmujących się dochodzeniem odszkodowań i zgłoszeniem szkody w naszym imieniu.  

Walczymy o odszkodowanie powypadkowe od ubezpieczyciela

odszkodowania powypadkowe z ubezpieczeniaGdy już ulegniemy wypadkowi komunikacyjnemu zawsze powinniśmy znać nasze prawa o dochodzeniu świadczeń, których możemy dochodzić od firm ubezpieczeniowych. Zanim jednak przystąpimy do zgłoszenia szkody, musimy zebrać całą naszą dokumentację medyczną. Nie zawsze jesteśmy w stanie dać sobie z tym radę, gdyż musimy przejść operację, czy szereg zabiegów rehabilitacyjnych. W tego typu sytuacjach warto oddać dochodzenie takich roszczeń, jak odszkodowania powypadkowe z ubezpieczenia, kancelariom oraz firmą, które pomagają poszkodowanym w uzyskaniu zadośćuczynienia oraz zwrotu wszystkich poniesionych przez nas kosztów leczenia i rehabilitacji. Pracownicy takich firm mają nasze pełnomocnictwo, w oparciu o które zaczynają kompleksowe zbieranie całej historii naszej choroby i przebiegu procesu leczenia oraz faktur za wszystkie zakupione lekarstwa. Na podstawie wszystkie te dokumenty zgłoszą w naszym imieniu szkodę do ubezpieczyciela, z którym sprawca kolizji drogowej ma zawartą umowę OC. Następnie konkretny ubezpieczyciel wypłaca nam odszkodowanie, gdy zaś jego kwota będzie rażąco zaniżona, pracownicy firm zajmujących się dochodzeniem odszkodowań złożą w naszym imieniu odwołanie od decyzji. Dzięki temu ubezpieczyciel dopłaci odpowiednią sumę pieniężną do tego, co już wypłacił na naszą rzecz. Proces dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia nie należy do łatwych, zwłaszcza gdy jesteśmy bardzo poszkodowani. Z tego też względu warto oddać dochodzenie wszystkich roszczeń profesjonalnym kancelariom odszkodowawczym, których pracownicy zajmują się tym na co dzień.

Obecnie na rynku istnieje dużo firm, które zajmują się w profesjonalnym dochodzeniem odszkodowań od ubezpieczycieli, z którymi sprawcy wypadków mają pozawierane umowy OC. Pracownicy tych kancelarii, po zgłoszeniu szkody zawsze będą starali się uzyskać jak najwyższe sumy pieniężne. Jeśli będą one zbyt małe, zawsze złożą w naszym imieniu odwołanie, dzięki któremu ubezpieczyciel dokona dopłaty do już wypłaconych z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia sum pieniężnych, by odzwierciedlały ekonomiczną wartość naszego cierpienia i poniesionej szkody.