W niektórych budynkach konieczne jest stosowanie dodatkowych systemów, które zwiększą bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie. Tak jest między innymi w przypadki galerii handlowych, muzeów czy kin, gdzie jednocześnie przebywać może wiele osób w przestrzeni zamkniętej. Sprawia to spore zagrożenie w momencie, gdy w budynku zostanie wykryty ogień. Jest to duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego, a także zgromadzonego tam mienia.

Harmonogram serwisowania urządzeń ppoż

serwis instalacji przeciwpożarowychWłaśnie dlatego w aktualnych przepisach prawnych wyszczególnione zostały obiekty, w których należy stosować zarówno bierne jak i czynne środki ochrony. Do tych pierwszych w szczególności można zaliczyć natryski specyfików na konstrukcje nośne wykonane ze stali. Zwiększa to ich ognioodporność co zapewnia lepszą wytrzymałość na oddziaływanie wysokich temperatur. Oprócz tego na terenie budynku rozmieszczone są różne urządzenia wchodzące w skład aktywnych systemów ochrony. Profesjonalnie mówi się tu o systemie sygnalizacji pożaru, którego zadaniem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji do służb jak i osób znajdujących się w zagrożonym obszarze. Jest on wykonywany z wielu elementów, z których każdy pełni inną rolę. Mogą to być między innymi czujki, centrale, puszki instalacyjne czy sygnalizatory. Warto wspomnieć, że często elementy te mogą być dostarczane przez różnych producentów co sprawia, że bardzo ważną kwestią jest ich odpowiednia integracja tak żeby zapewnić maksymalny możliwy poziom ochrony. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami producentów należy prowadzić serwis instalacji przeciwpożarowych, którego zadaniem jest sprawdzenie gotowości urządzeń do zadziałania. Wszystkie czynności serwisowe i konserwacyjne powinny być prowadzone przez uprawnione do tego celu podmioty posiadające niezbędne kompetencje oraz co najważniejsze uprawnienia. Harmonogram przeglądów jest po części ustalany przez producentów urządzeń, a po części jest on narzucany przez aktualne wymogi prawne.

Jest to niezwykle istotne. Z reguły cała instalacja powinna być sprawdzana nie rzadziej niż raz do roku. W celu weryfikacji poprawności działania urządzeń pozorowane jest zadziałanie czujek i sprawdzane funkcjonowanie centrali według scenariusza pożarowego. W ten sposób możliwe jest określenie czy wszystkie urządzenia działają prawidłowo i według ustalonych powiązań. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest ochrona przeciwpożarowa budynków oraz bezpieczeństwo osób zgromadzonych na ich terenie. W tym celu stosowane są różne rozwiązania, które pozwalają osiągnąć możliwie najwyższy poziom niezawodności.